อาคารรู้ศึกษา ภูเก็ต

อาคารรู้ศึกษา ภูเก็ต

PRECISION ได้รับไว้วางใจให้ดูแลบำรุงรัษาลิฟท์และบันไดเลื่อน ปี2562

ได้ทำการเปลี่ยนRollerลูกตั้งบันไดเลื่อนจำนวน 2 ตัว

รูปปก: