อาคาร สุขสวัสดิ์คอนโดวิว

อาคาร สุขสวัสดิ์คอนโดวิว

คอนโดมิเนี่ยมที่พักอาศัยสูง 22 ชั้ นไว้วางใจให้ PRECISION ติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคาร

จำนวน 4 ชุด แล้วเสร็จปี 2562

รูปปก: