ติดตั้งลิฟท์บ้าน

ติดตั้งลิฟท์บ้าน

ติดตั้งลิฟท์บ้านโดยทีมงาน PRECISION ที่ป่าตอง จ.ภูเก็ต

รูปปก: