โรงไฟฟ้าราชบุรี

โรงไฟฟ้าราชบุรี

โรงไฟฟ้าราชบุรี ดูงานติดตั้งลิฟท์ขนของพร้อมโครงสร้าง 5 ชั้น

#Team Work PRECISION

รูปปก: