เดินทางไปประเทศจีน

เดินทางไปประเทศจีน

ทีมงาน Precision เดินทางไปประเทศจีน เพื่อไปดูบริษัทคู่ค้าที่เราสั่ง

ลิฟท์ และเครน มาขายโดยตรงในประเทศไทย..

รูปปก: