รพ.นพรัตน์ รามอินทรา

อาคารรู้ศึกษา ภูเก็ต

รพ.นพรัตน์ รามอินทรา ไว้ใจให้ PRECISION เปลี่ยนระบบคอนโทรนลิฟท์ขนส่งยา

ห้องยาในของอาคารอำนวยการ..

รูปปก: