โรบินสัน นครศรีธรรมราช

โรบินสัน นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช..ได้รับไว้วางใจให้PRECISION ดูแลลิฟท์โดยสารในอาคารห้างจำนวน6ตัว

และดูแลบันไดเลื่อนจำนวน16ตัว..ได้รับการไว้ใจให้ดูแลรักษามาเป่นเวลานาน..ขอบคุณคับ

รูปปก: