โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ให้กับโรงเรียน ตึก8ชั้น ปี61ทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนสลิงลิฟท์ให้กับโรงเรียน

รูปปก: