อาคารกาญจนทัตทาวเวอร์

อาคารกาญจนทัตทาวเวอร์

อาคารให้เช่าทำออฟฟิสเอกชน จำนวน22ชั้น
PRECISION ดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ Toshiba จำนวน3ตัว
มีรอบเปลี่ยนสลิง ไปทั้ง3ตัวปี2562

รูปปก: